Umělecké soustružení dřeva, Petr Skácel
Vančurova 5, 779 00 Olomouc
e-mail grafikajinak@seznam.cz, telefon 775077842
Webdesign © 2008 Grafikajinak

Směry řezu

Buňky dřeva, který mají formu dutých válců, tvoří dohromady formu vláken, která leží ve směru, který je víceméně axiální ke kmenu nebo k jeho odnožím. Obrázek vpravo ukazuje blok dřeva. Tři nástroje označují tři možné řezy ve směrech označených šipkami.


Řez po/proti směru vláken

Každý kdo pracoval s hoblíkem bude vědět, že je žádoucí, pracovat ve směru po vláknech a ne proti nim. Obrázek objasní běžnou situaci ve kterém vlákna dřeva leží šikmo k okrajům bloku dřeva. Když je dřevo hoblováno po směru vláken, rozštěpení mezi vlákny vzniká nahoře a před špičkou, následně nástroj oddělí vlákna úhledně a vznikne čistý povrch, jak ukazuje Obrázek vlevo dole. Jestliže je pokus dělán ostřím proti směru vláken, zvedne špička nástroje konce vláken, vytrhává je ven ze dřeva. Toto je objasněno vpravo dole.

Řez kolmo na vlákna

Při soustružení válcových částí hřídele leží vlákna souběžně s ostřím nástroje. Jak nástroj pronikne do hmoty vlákna se né vždy oddělí čistě. Některá vlákna mohou být zvednuta špičkou.Řez přes vlákna

Při řezu čelního dřeva (např, při začišťování čel hřídele) je ostří nuceno řezat přes konce vláken. Je nebezpečí, že budou před samotným odříznutím odtlačeny. Odebíráním materiálu v jemných třískách se tento problém minimalizuje.Důsledky rotace

A) Vlákna rovnoběžná s osou otáčení - Pro zjednodušení předpokládejme, že zdřevní vlákna jsou souběžná s osou otáčení. jestliže otočíme obrobek o 180 stupňů nebude se zásadně měnit povaha řezu (ve smyslu k vláknu dřeva).
Jakmile začneme na válci tvořit profil, situace se komplikuje. Řezy označené na obrázku jako 'dolů' jsou soustruženy po směru vláken a ty s označením 'nahoru' proti směru. Označení 'nahoru' a 'dolů' jsou zažity a staly se součástí slovníku soustružníku dřeva.

B) Vlákna příčně k ose otáčení - zde je situace jiná. Na obrázku jsou čtyři pozice obrobku k nástroji (vždy pootočeno o 90 stupňů). Kdy je tvar mísy soustružen nahoru nebo dolu vyplývá zobrázku vpravo. Závisí to především na sklonu obráběného povrchu a zda to je děláno na vnitřku nebo vnější křivce (pravidlo po/proti vláknům).


© 2008 by Petr Skácel - Grafikajinak