Umělecké soustružení dřeva, Petr Skácel
Vančurova 5, 779 00 Olomouc
e-mail grafikajinak@seznam.cz, telefon 775077842
Webdesign © 2008 Grafikajinak

Úvod

Nabídka soustružnických nástrojů je dnes obrovská. Nástroje jsou všechny dělané z uhlíkové oceli nebo oceli rychlořezné. Navíc množství výrobců dělá velmi specializované (a velmi drahé) nástroje z karbidů. Většina začátečníků si bude moci dovolit jen omezené množství standardních nástrojů. Před volbou nástrojů potřebuje začátečník rozumět funkcím různých typů a důvodům rozdílného použití. Jasný musí být také rozdíl mezi uhlíkovou ocelí a ocelí rychlořeznou. Ocel rychlořezná, která je houževnatější než uhlíková ocel, byla původně vyvinuta pro soustružení kovů vyšší řeznou rychlosti. Proto tyto nástroje udrží ostří déle. Přesto, každý druh oceli má své výhody a nevýhody. Existují tři hlavní typy nástroje: škrabky, rovná a dutá dláta. Dutá dláta mohou být rozdělena do dalších tří podskupin: dutinová, hřídelová a hrubovací. Dláta jsou obvykle popisováni jako řezací nástroje. V kontrastu škrabky jsou často vnímány jako hrubé nástroje, které prostě vytrhnou hoblinu. Chci podotknout, že dláta mohou, být příležitostně užity na škrábání. Co se týká způsobu použití, existuje jasné rozlišení mezi dláty a škrabkami. Dláta jsou používána k řezání ostrým úhlem řezu (25-45 stupňů) rovnajícím se úhlu břitu nástroje (hřbet nástroje je nulový, nástroj leží na obrobku). Proti tomu škrabky mají úhel řezu blížící se 90%. Jestliže je na škrábání užité dláto, musí být držené ve stejné pozici jak škrabka.

Vedení dláta

Dřevo se odděluje nejlépe, když jsou vlákna oddělena čistě a dřevo se nevytrhává. Toto je možné pouze v případě, kdy hřbet nástroje leží na materiálu obrobku(a tvoří v spojení se dřevem oporu nástroji). Pro kvalitní povrch jedůležité řezat co nejvíce po směru vláken dřeva. Na obrázku vidíte působení síly vytvářené odcházející třískou (A) a silou vytvořenou na hřbetu nástroje (B).
Obecně, jestliže nástroj je udržován v této pozici, síly B a A se budou prakticky rovnat a nástroj bude udřezávat hladce a soustružník nebude muset na nástroj tlačit. Tak je možné, že zkušený soustružník používá jen jednu ruku (na heftu).

Problémy způsobené špatným naostřením

Na všech řezacích nástrojích musí být břit plochý nebo konkávní nesmí být nikdy konvexní. Špatným nabroušením vznikají dva problémy. První, že efektivní úhel řezu je velmi zvětšený a tím redukuje výkonnost (prostupnost) nástroje. Nehledě k tomu, že když hlavní hřbet bude ležet na obrobku, aby zajistil dostatečné vedení ostří, ostří nebude odebírat třísku vůbec (obrázek A). Za druhé, abychom byli takovým nástrojem schopni soustružit, musíme změnit postavení nástroje a tím oddálit hlavní hřbet od obrobku. V této pozici má ostří velmi malou podporu a je pravděpodobné, že nástroj bude vtlačován do dřeva (obrázek B).


Hrubovací dláta

První věc, kterou musíte udělat, když začnete soustružit hřídel, je přesoustružit profil obrobku z hranolu na válec. Nástroje užité k tomuto úkonu se nazývají orovnávací dláta. Tyto nástroje jsou vyráběny především z uhlíkové oceli a v typickém profilu vysokého "U", který zaručuje, že se dřevo nebude při odběru třísky v rozích vyštípávat. Jejich špička je naostřená v úhlu 40-45 stupňů. Jsou používány k rychlému odstranění přebytku dřeva. Dlouhý heft dodá nástroji stabilitu i při této hrubé práci.


Ploché šikmé (orovnávací) dláto

Po ohrubování získáte válcovitý polotovar s hrubým povrchem. Vytvořit hladký povrch je práce pro šikmé dláto. Pří soustružení leží dláto hřbetem na obrobku, nástroj je vytočený do strany tak, že se jeho ostří tvoří s osou obrobku úhel cca 45 stupňu. Tříska je odebírána střední a spodní částá ostří.
Dláta obvykle mají dvojitý břit, a uhly břitu jsou menší než na škrabkách. Úhel břitu by měl být od 25 stupňů (to je 12,5 na každé straně!) do cca max. 45 stupňů . u plochých šikmých dlát je zešikmení 60-80 stupňů (cca dvojnásobek tloušťky nástroje). Je to velmi všestranný nástroj, který je také potřebný na zarovnání konců hřídele a pro výrobu "V" vrypů. Pro rovná dláta je typický obdélníkový průřez, nicméně někteří výrobci používají mírně oválný.


Upichovací nože

V některých případech budete potřebovat oddělit vysoustružený kus od konců. Nebo budete chtít vytvořit rýhu s ostrými okraji. Dosáhnete toho upichovacím nožem. Úhel břitu techto nástrojů bývá kolem 60-90 stupňů. Na pravé straně fotky je zapichovací nůž: je širší a mělčejší než upichovací nůž, příkladně tady 10mm. Tento nástroj se užívá na mělčí řezy než upichovací nůž. Může také být používán jako malé rovné dláto na špatně přístupném místě. Pro každáho soustružníka to jsou nepostradatelné nástroje.


Dutá dláta

Profilové dláto

Primárně je profilové dláto hřídele používané na zakulacené rýhy v povrchu dřeva. Všimněte si, že nástroje jsou podobného průřezu jako hrubovací nástroje. úhel břitu je zpravidla 30-45 stupňů. V současné době nejčastěji soustružníci brousí dláta hřídele do tvaru nehtu (odbrousí horní okraje dláta více dozadu). To dělá nástroj multifunkčním.

Dutinové dláto

Základní rys dláta mísy je jeho robusnosti (oproti dlátu hřídele). Dláto je často používáno s docela velkým přesahem přes opěrku nástroje. Dláta jmají poměrně tupý úhel břitu, mezi 40-55 stupni. Dláta s velkým úhlem(až 60 °) se používají na soustružení vnitřku hluboké mísy.

Zaměnitelnost dlát

Je docela běžné soustružit s dutinovým dlátem hřídel. Není zde totiž zásadního rozdílu ve tvaru špičky dvou druhů dlát. Ale je jeden důležitý rozdíl, který by měl být známý: pro danou velikost břitové destičky (podobné velikosti nástroje) dláto na dutiny je silnější než dláto hřídele. dláto hřídele by proto nemělo (normálně) být užité na soustružení mísy.


Škrabky

Na rozdíl od všech výše zmíněných nástrojů, jsou škrabky používány tak,že pouze břit nástroje je ve spojení s povrchem obrobku (soustruží se bez opory o čelo nástroje).
Název 'škrabka' není úplně výstižný, protože i při použití škrabky by měla z řezu odcházet čistá hoblina (stejně jako při práci s dlátem) a ne jen prach.
Škrabce zajišťuje její vysokou tuhost velký úhel břitu 80-88 stupňu.

© 2008 by Petr Skácel - Grafikajinak