Umělecké soustružení dřeva, Petr Skácel
Vančurova 5, 779 00 Olomouc
e-mail grafikajinak@seznam.cz, telefon 775077842
Webdesign © 2008 Grafikajinak

Příprava

Nastavení opory nástruje

Ujistěte se, že hrana opory nástruje, po které bude jezdit dláto je hladká (tj. bez rýh nebo zářezů). Jakmile je materiál upnutý nastavte oporu nástruje do výchozí pozice. To je cca 5mm od materiálu (v případě hranolu jeho rohů) a lehce pod osou soustružení. Je-li nastavení vzdálenosti od obrobku otázkou bezpečnosti, tak nastavení výšky je otáznou pohodlí při soustružení. Opěrka by měla být v takový pozici, aby bylo možně soustružit v doporučeném postoji.
Nováčkům se doporučuje po nastavení opory nástroje vzít struh a při vypnutém stroji vyzkoušet, zdase dláto (při dodržení správného postoje) leží hřbetem na obrobku a nástroj se pohodlně drží a ovládá. Pak je možné výšku opěrky nástroje doupravit. Teprve potom pustíme soustruh a začneme soustružit.

Ideální délka opěrky je cca 20cm.

Správný postoj

Při záběru by se ruce a tělo měli pohybovat současně. Postupně zjistíte, že je hodně snadnější udržovat nástroj ve správném poloze, jestliže tělo tvoří pevnou platformu pro ruce. Když se soustružník připravuje soustružit mezi centry, tělo by mělo být vzpřímeno. Jestliže se bude horní polovina těla předklánět, dostaví se zanedlouho bolest v kříži.
Pozice noh je také důležitá. Měly by být tak blízko u soustruhu, aby soustružník pohodlně a bez předklánění dosáhl na oporu nástroje. Pozice noh také určuje orientaci těla ve vztahu k ose soustruhu. Doporučená je mírně šikmá pozice, tak jak je nakresleno na obrázku. Lokty zůstávají blízko těla. Protože pravá ruka by měla držet nástroj těsně pod kováním. Hefty nástroje jsou obvykle dělány značně delší než je požadovano pro mnoho operací. Když je pravá ruka příliš vzadu loket je odsunut od těla dozadu a na stranu. Předloktí by mělo být drženo v souladu s nástrojem tak aby prsty a zápěstí mohly snadno otočit nástroj kolem jeho osy.

.

Držení dláta soustružníkem

U levé ruky jsou dva základní způsoby, jak držet nástroj: nadhmatem a spodem. Doporučuji střídat mezi jedním a druhým podle okolností. Nováček by měl experimentovat a vědět jak který vypadá.
Pří držení nadhmatem je ruka je nahoře na nástroji, všechny prsty jsou baleny kolem železa s palcem pod. U druhé metody jsou dvě možná držení. Jeden je podhmatem s rukou pod dátem a palcem shora. Druhý, který je používán když je třeba více citlivosti a kontrola, ruka je umístěna pod ale ostří je drženo právě špičkou ukazováčku a palce.
U pravé ruky je podobný výběr uchopení. Prsty jsou kolem heftu a dlaň je v kontaktu rukojeti, nebo je ručka držena mezi špičkami prstů a špičkou palce.

Soustružení hřidele - základní řezy

Existuje několik základních řezů používaných v soustružení hřídele:

Hrubování

Přípravná fáze soustružení, kdy hranol materiálu přesoustružíme na válec. K tomu používáme velké hrubovací dláto. Ostří nástroje je velmi namáháno, rychle se tupí. Povrch po hrubování bývá často potrhaný a drsný, to však není na závadu. Účelem hrubování je v co nejkratším čase udstranit přebytečný materiál bez požadavků na kvalitu povrchu.
Hrubovací dláto je pak umístěno do výchozí pozice, tak že je podporováno opěrkou nástroje a hranou obrouku. Špička dláta by měla vyčnívat o 3cm přes materiál.
Pak by dláto mělo být posunuto směrem k soustružníkovi až do pozice kdy se břit nástroje setká s materiálem. Dláto musí být stále v kontaktu s opěrkou a obrobkem. Soustružník by měl zůstat uvolněný, ale ostražitý a v soustředěný. Dláto nyní odebírá nepatrnou hoblinu z masy materiálu. Jestliže je dláto posunuto nalevo po opěrce nástroje, pak ostří znovu začne ubírat hobliny. U konců obrobku dávejte pozor, ať se nástroj nesetké s upínacími prvky. velikost hobliny řídíte tím, že mírně zvýšíte nebo snížíte heft dláta. Když je hrubování ukončeno, profil by měl být rovný a válcovitý. Povrch je pravděpodobně docela hrubý.

Hoblování (hlazení)

Srovnávací řez hoblováním je analogický s použitím hladící hoblovky. Technologicky navazuje na hrubování. Účelem je srovnat výlec a docílit dobrého povrchu, který bude vyžadovat pouze malé přebroušení.
Často používáme sousrtužení lávkováním, kdy je dláto drženo šikmo k zakřivené ploše a jen relativně malá část jeho ostří je ve spojení s dřevem.
Důležité je, že vlákna u okrajů jsou oddělena ostřím nástroje a ne vytrhávána jako v případě A na obrázku vpravo .
Když je řez lávkování zkombinovaný řezem po vláknech, možnost zvedání vlákna před špičkou nástroje je značně redukovaná a dokonce i na nevhodném materiálu jsou možné velmi ostré řezy.
Je nutné zajistit, aby horní roh špičky nevnikl do materiálu, když se to satne, nástroj se bude tlačit do obrobku a přinejmenším zniči práci. Spodní bod ostří by také neměl vstoupit do kontaktu s obrobkem. Řez bude sice pokračovat, ale může vzniknout drsný povrch.
Pro začátek není špatné vyzkoušet si správný úhel dláta k obrobku a opěrce při vypnutém soustruhu.

TECHNOLOGIE:

 • nástroje je podepřen o opěrku nástroje - špička nástroje by měla být nad obrobkem
 • nástroj je snížen, tak že se ostří dotýká dřeva
 • nástroj je polohován tak aby hřbet byl v kontaktu obrobkem
 • z této pozice je dláto pomalu vyhnuto do strany, dláto je posunuváno doleva podél obrobku a odebírá čistou hoblinu
 • Tento pohyb konán spíše tělem než rukama
!!! POZOR !!! ať u konců obrobku nástroj nenarazí do upínacích trnů.

'V' zápich

'V' zápich soustružíme jako finální část výzdoby výrobku, nebo také jako první krok při výrobě korálku. Řez je dělán špičkou dláta. Proto může být dělán dlátem různé šířky. U rovnách dlát je jedno, který roh je pro 'V' zápich používán. U šikmých musí být používán delší roh.

 • Houpačka
 • Rohem dláta si narýsujeme osu V zápichu. Následující řezy jsou dělány se sklonem dláta na jednu a druhou stranu. Na začátku řezu by měl být břit držen kolmo k tečně povrchu obrobku. Heft nástoje se pohybuje po přímce (ne po křivce), a udává směr ostří, opora nástroje je používán jako otočný bod.
  Postupně odebíráme malé hobliny. Je obvyklé, ale ne absolutně nutné, dělat postupné řezy střídavě na obou stranách 'V'. Toto nejen umožní soustružníkovi odříznout hoblinu čistě, ale také pomáhá udržovat se 'V' na požadovaném místě.
  Po prohloubení "V" musí být sledováno několik věcí:
  Břit musí být lehce odkloněn od obrobku (řeže se jen špičkou). Zachytí-li hřbet o obrobek, může být zachycen. Výsledkem může být ošklivý spirálový šrám ve dřevě. Nicméně roh hřbetu je stále v kontaktu s obrobkem a zajišťuje dostatečnou oporu nástroji.

 • Tlakem
 • Před zahájením je opora nástroje umístěna tak, že horní hrana je v rovoně s osou obrobku. Nástroj je držen vodorovně. Úhel vychýlení do strany určuje sklon strany 'V'. Nástroj je tlačen do obrobku mírným tlakem. Tyto řezy mohou být opakovány postupným řezem na opačných stranách.

Nejčastějším problémem a chybou je zachycení nástroje o obrobek. Nástroj pak vyběhle ven z řezu a podél obrobku vytvoří rozedraný šrám ve dřevě. To bývá způsobeno tím, že hrana hřbetu přestala být v kontaktu s obrobkem. Jako důsledek ostří pronikne příliš daleko a zaboří se do dřeva. ostří nástroje se kousne a pak se chová jako závit, výsledná rozedraná spirála je ukázána na obrázku.

Korálek

Korálek je vystouplá forma ozdoby okolo kusu soustružení, která je rádiusová (půlkruhová). Korálek může být soustružen několika různými nástroji. Problém výroby korálku je náročnost na vedení nástroje. Když se břit kousne do dřeva (podobně jako u "V" houpačky) vytvoří ošklivou spirálovou rýhu v obrobku. V tomto směru je nejlepší používat ploché dláto . Má to ale jednu nevýhodu, šířka a tloušťka nástroje někdy znemožňuje dostat do dna řezu. Pro někoho může proto být vhodnější 10mm upichovací nůž. To je důležité poznamenat, že korálek může být ukrojený buď rohem dláta nebo řezem hoblování.

POSTUP

Na hladkém válci uděláme dva "V" zápichy vzdálené na šířku korálku. Pak nástroj položíme hřbet nástroje na vrchol budoucího korálku, tak aby ostří neřezalo. Pootočením nástroje kolem jeho osy dostaneme ostří do záběru. Hrana hřbetu musi neustále přiléhat k obrobku, nebo se nám ostří okamžitě zaskousne do obrobku. Nástroj pak vedeme po požadované křivce k nižšímu konci korálku. U velkých profilů bude nutné posunovat nástrojem při obrábění směrem dopředu a doboku po opoře nástroje. Začínáme v pozici A a končime v pozici B. Když dláto dosáhne postavení B nástroj by měl být ve stejné poloze, jak na obrázku. Tzn. posunutý směrem ke středu korálku a po směru řezu. Bez dodržení tohoto postupu je nemožné vytvořit dobře tvarovaný korálek.

Obrázek vpravo objasní průběh řezu ve třech stádiích, je vedený od A k D přes B a C. Linky w, X, Y a Z reprezentují pozici ustří dláta v průsečíku bodů AA, BB a tak dále. Ostří tvoří tečnu k povrchu dřeva. Pozice ostří ukazuje, že rychlost rotace nástroje je konstantní po celou délku řezu. Duté láto hřídele je použiváno velmi podobné jako dláto ploché. Řez je vyroben špičkou ostří. Pozor aby boční hdany ostří nezachytily o materiál. Pomáhá, když je ostří nabroušené do tvaru palce.

"U" zápich

"U" zápich je propadlý rádiosový tvar (protiklad korálku). Používáme dláto hřídele vhodné velikosti. šířka dláta by měla být 1/4 hotového "U" zápichu.
Nejdříve si plochým dlátem označíme šířku závitu. Tyto řezy by neměly být hluboké. Zapich začínáme tím, že nástroj položíme na opěrku pootočený o 90 stupňu v jeho ose. Posouváme nástroj ke středu zápichu a postupně náklon vyrovnáváme. Opakujeme tyto řezy na obou stranách, vždy zastavíme ve středu dole.
Dláto je drženo ve vodorovné poloze s břtem v rivině hrany dutiny (pootočené o 90) a břít vniká do dřeva u okraje zápichu. Nástroj by měl být otáčen kolem jeho osy, a posunovat se podél opory k středu zápichu. Při dosažení středu zápichu by mělo dláto být v rovné poloze.
Oprázek vpravo ukazuje směr pohybu nástroje. Náběžná hrana je označená červeně.

Srovnání čela

Někdy to je nutné uřezat čelní dřevo dokonale čistým řezem. To může být provedeno rohem dláta. Tento řez je podobný 'V' zápichu, jen s tím rozdílem, že řez bude kolmý k ose kusu. Řeže nižší ruh ostří. Horní roh by se měl odklonit od čela obrobku.
U druhého "Raffan" způsobu je dřevo oddělováno břitem a ne jen rohem. Používá se ploché dláto se zakřiveným břitem.

Vymezení odpadu.

Při soustružení hřídele je většínou žádoucí odstranit známky po upínacích trnech. Na to je třeba myslet a mít dostatěčný přesah materiálu u konců obrobku. Je obvyklé označit osoutruřením tento odpad v počátcích soustružení, aby byla jasně patrná konečná délka kusu. Odpadní část odsoustružíme upichovacím nožem. Plná šířka odpadu nemusí být odstraněn v jednom řezu. Pro udržení kontroly nad nástrojem to je často nutné odstranit materiál ve stádiích.

Upichování

Je paradoxní, že nástroj známý jako upichovací nůž je jen zřídka použivan zkušeným soustružníkem pro finální oddělení. Místo toho se odděluje bežně plochým šikmým dlátem metodou "V" zápichu. Kdy jedna strana 'v' zápichu je kolmá k ose.
Když musí být přebytek odstraněn u obou konců, začínáme u koníka. Uděláme "V" zápich tak hluboký, aby nedošlo k odpojení odpadu předčasně. pak provedeme stejnou operaci u hnacího trnu. Upíchnuty kus dřeva zachytíme čekající rukou.

Speciální techniky

Soustružení přechodu do hranolu

Občas je třeba zanechat části obrobku v originálním čtvercovém stavu (např. noha stolu nebo židle). Musíme proto umět vytvořit plynulý přechod od hranolu k válci.
Je důležité mít materiál dobře ohoblovaný a přidělat obrobek na soustruh velmi přesně, tak že válcová sekce bude centrovaná hranolem.
První způsob jak vytvořit přechod je výrobou 'V' zápichu na místě přechodu hranolu do válce. Prvním krokem je označit po obvodě obrobku místo 'V' řezu. 'V' ukončete, až se dostanete na konec průsvitné vrstvy. Pak můžete odstanit hrubováním nepotřebnou část.
Další metoda je používat duté dláto. V tomto případě přechod od čtverce ke kolu je dělán postupně. Postup jako u "U" zápichu, ale v tomto případě je tvořena jen jedna strana a místo zastavení dole v dutině řez pokračuje.

Soustružení oválných tvarů

Vyvrtejte centrální středíci díru a dva malé excentrické body na každém konci dřeva. soustružte nejprve na středící díře (dokulata a pak na excentrických bodech. Před soustružením v excentrických bodech si označte tužkou, kolik materiálu chcete odebrat. Nakonec se upne opět do středícího bodu a můžeme odstranit ostré hroty.

Soustružení spirály

Průmyslově se vyrábí v rotačních ořezávačkách. Ruční způsob výroby je docela složitý. Nejsnadnější způsob, jak vyznačit spirálu je obtočit kus úzké lepicí pásky okolo obrobku, to pak postupně strhávat a orýsovat hranu tužkou. Druhý způsob je ukázaný na obrázku.
Materiál nechte v soustruhu mezi centry a pilou vyřežte podél celé čáry až do konečné hloubky spirály, pomalu soustruhovat dřevo po ruce zatímco pokračovat viděl řez. Udělejte rysky, vzdálené cca 1/5 šířky spirály od zářezu pilou. Pak materiál mezi ryskami do hloubky zážezu odeberte. Na list pilky dejte omezovač hloubky.
Ti zkušenější na soustruhu (min otáčky cca 60-100ot.min), ti druzí ve svěráku. Brzy zahlédnete hrubý tvar spirály. Dávejte si pozor, ať neuřežete pryč vrchol spirály (redukují celkový průměr práce). Dokončete rašplí a smirkovým papírem.

Soustružení mísy

Materiál upínáme několika způsoby.

 • A) Klížení k odpadnímu materiálu - Blok odpadního dřeva je připevněn ve sklíčidle (čelo je osoustruženo do roviny). Dono budoucí mísy je ohoblováno do roviny a přilepeno přes list novinového papíru k odpadnímu dřevu. Při této metodě soustružíme mísu na jedno upnutí. Hotový výrobek pak oddělíme lehkým poklepem paličkou o odpadní dřevo. To způsobí, aby se výrobek v místě vlepeného papíru oddělil. Tato metoda je vhodná speciálně na modelech, kde má býd podesta rovná. podesta se pouze začistí na pásové brusce.
 • B) Za centrální šroub..Pro výrobky, kde odstraňujeme středovou část materiálu a pro mísy malých průměrů (obrazové rámy, malé mísy).
 • C) Šrouby na přírubu..Pro výrobky, které budou později z druhé strany osoustruženy do dutíny (všechny velké mísy a vázy.

Soustružení vnějšího tvaru

Vhodné je používat 1cm půlkulaté dutinové dláto. Při práci na míse seřeže po vlákně, nebo proti vláknu lávkováním. Dláto vždy musí ležet ostřím na obrobku. Opěrka nástroje je ve výšce osy otáčení (spíše truchu nad osou) a co nejblíže k obrobku.

Soustružení vnitřního tvaru

Mísu namontujeme znovu na lícní desku. Soustružení bude snadnější jestliže v ose otáčení vyvrtáme díru (10mm a vice) do hloubky požadované dutiny (s rezervou na dokončení). Dláto je pak použité takovým způsob, že postupně rozšiřuje průměr vyvrtané díry k okrajům budoucí mísy.

Soustružení dutin může být provedené metodou škrábání a někteří lidé to považují za mnohem snadnější než používat dláto, bohužel povrch po škrábání bývá většinou hrubší. Používáme špičatou škrabku. Oporu nástrojeje nastavíme tak, že špička dláta je v ose obrábění.

Dokončovací práce

K dosažení trvalého lesku výrobku musí být povrch nejprve vybroušen . Kromě tohoto, porovité dřevo jako dub, musí být vhodně ošetřený výplní dřeva. Mnoho práce s smirkováním nám ušetří vhodně naostřené nástroje. Dokončujeme nejprve opotřebovaným skelným papírem, který se nezařízne do dřeva jako nové papírové řezy, následně pilinami stejného dřeva, drženými v ruce.

© 2008 by Petr Skácel - Grafikajinak